Otvori izbornik

Kako se planira prostor

Prostorni plan županije

Prostorni plan županije je temeljni planski dokument koji razrađuje osnovne smjernice Strategije i određuje elemente uređenja prostora od županijskog interesa.

Cilj županijskog plana je omogućiti:

  • usmjeravanje društvenog razvoja (rast i struktura populacije te razvoj društvenih djelatnosti) ,
  • usmjeravanje gospodarskog razvoja (industrija, promet, turizam, poljoprivreda, usluge, itd.),
  • racionalno korištenje prirodnih resursa i zaštita prostora.

Tekstualni dio sadrži jasne mjere za provedbu plana, a popratni grafički prilog se izrađuje u mjerilu 1:100.000. Provodi se u pravilu posredno putem prostornog plana uređenja općine ili grada.