Otvori izbornik

Primjeri u praksi

Loš primjer

Građenje na vlastitu odgovornost

Zbog nepoznavanja, ili još gore nepoštovanja prepoznatih opasnosti, gradi se u moguće opasnim mjestima za izgradnju i dovodi u opasnost ljudske živote i materijalna dobra. Planiranjem i pridržavanjem planom utvrđenih uvjeta, neke se katastrofe moglo spriječiti. Također, ukoliko se ne uvažava osjetljivost prostora, mogu se ugroziti osnovne prirodne sastavnice potrebne za život, primjerice, izvorišta vode za piće.


Rezultati lošeg planiranja ili neplaniranja

Da nema prostornih planova i zakonom propisanih ograničenja, pitanje je kako bi se gradilo. Tko bi odredio koliko bi zgrade trebale biti visoke? Kako bi se uredilo korištenje prostora za javne funkcije? Tko bi dopustio gradnju prometnice preko svoje imovine ili prepustio svoj teren za izgradnju parka?

U takvim uvjetima gradilo bi se stihijski, bez plana i programa sukladno vlastitim kriterijima i nahođenjima.