Otvori izbornik

Primjeri u praksi

Dobar primjer

Vrednovanje osjetljivosti prostora polazna je metoda dobrog planiranja. Osjetljivost se ocjenjuje u skladu s polazištima i ciljevima očuvanja i zaštite prostora. Vrednuju se osnovne sastavnice prostora: voda, more, šume, tlo te posebno vrijedna područja prirode. Rezultat vrednovanja je karta ograničenja gradnje (karta osjetljivosti). Ona je podloga za utvrđivanje novih građevinskih područja u prostornim planovima općine ili grada.


Uređenje prostora putem prostornih planova važan je preduvjet za povećanje kvalitete života. Svako naselje/grad, ovisno o veličini, mora imati određene funkcije i sadržaje kako bi se zadovoljile potrebe stanovnika. Promišljeno planirani prostor omogućava stanovnicima javne, društvene, gospodarske, turističke, sportske, komunalne i prometne sadržaje. Prostornim planom stvaraju se preduvjeti da se omogući izgradnja svih potrebnih funkcija i sadržaja.