Otvori izbornik

Prostorno planiranje

Što je prostorno planiranje

Prostor nije nepresušan resurs. Poslovica kaže: „Zemlju nismo naslijedili od djedova, već posudili od unuka!“ Drugim riječima, udovoljavanjem potreba današnjeg naraštaja moraju se uvažiti jednake mogućnosti za udovoljavanje potreba budućih naraštaja.

Prostornim planiranjem osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim dobrom. Time se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje te racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.