Otvori izbornik

Prostorno planiranje

Prostorni plan u sustavu prostornog uređenja

Planiranje je proces usuglašavanja interesa u prostoru, a prostorni plan je dokument kojim se određuje način korištenja zemljišta. Plan propisuje način na koji će se graditi, infrastrukturno povezivati i zaštititi prostor. Prostorni se planovi donose na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. Planovi su ustrojeni piramidalno, na način da su svi planovi međusobno usklađeni.

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske temeljni je državni dokument za usmjerenje razvoja u prostoru, a svi prostorni planovi moraju biti usklađeni sa Strategijom.