Otvori izbornik

O izložbi

U povodu obilježavanja 25-godišnjice konstituiranja Primorsko-goranske županije, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije predstavlja izložbu Kako čitati prostorni plan. Osnovna ideja izložbe je približiti prostorno planiranje građanima i informirati građane kako pročitati prostorni plan.

Izložbom se objašnjava način na koji se planira prostor te se prikazuje sustav prostornog uređenja. Primjerima se pokušava zainteresirati javnost. Informiranje građana o prostornom planiranju jedna je od zadaća koje Županija putem Zavoda uspješno provodi svojim informacijskim sustavima. Ovom izložbom želi se pojasniti kako naći pravu informaciju o prostornim planovima. U konačnici se želi poslati poruka o važnosti prostornog planiranja te značenju uključivanja javnosti u proces planiranja.

Primorsko-goranska županija je od svojeg osnutka, u području planiranja, postavila temelje za budućnost i stvorila prostorno-planske pretpostavke za razvoj. Definirala je viziju Županije kao konkurentne, održive i društveno pravedne regije poželjne za život i rad.

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije stručno odrađuje zadaću poslova prostornog uređenja, izrade, odnosno koordinacije izrade i praćenja provedbe prostornih planova i ostalih prostorno-planskih i razvojnih dokumenata, te vodi i upravlja informacijskim sustavom prostornog uređenja Županije.

Impressum

Organizacija: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
Ravnatelj Zavoda: Adam Butigan, mag. ing. geod.
Autorice izložbe: Sanja Turk, dipl. ing. arh. i Vana Rodin Kružić, dipl. ing. arh.
WEB sadržaji: Multilink
Dizajn izložbe: mikser
Lektura: Glosa
Prijevod na engleski: Martin Mayhew
Izložba je ostvarena uz potporu Primorsko-goranske županije u povodu obilježavanja 25-godišnjice.